Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ’t Zonnehuis Asten 2021

 

Om de voetreflexmassage- of pedicure behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij ’t Zonnehuis Asten ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Afspraken

’t Zonnehuis Asten behandelt alléén op afspraak.

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Draag bij een voetreflexmassage bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de massages.

Contra-indicaties

Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.

Wanneer u ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat u een afspraak bij ’t Zonnehuis Asten maakt. Zo nodig zal ik u verwijzen naar de huisarts als ik dit nodig acht.

Verantwoordelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage of pedicure behandeling verstrekt. Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of pedicure behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Bij ’t Zonnehuis Asten worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Hygiëne

Cliënt mag van ’t Zonnehuis Asten verwachten dat hygiëne belangrijk is. ’t Zonnehuis Asten verwacht dat ook van de cliënt.

’t Zonnehuis Asten heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel van geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch worden geannuleerd.

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door ’ t Zonnehuis Asten.

Betalingen

Alle behandelingen dienen contant, pin of via de mobiel bankieren app te worden voldaan direct na afloop van de voetreflexmassage- of pedicure behandeling.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Aansprakelijkheid

’t Zonnehuis Asten’ is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen..

Wanneer u zich laat behandelen bij ’t Zonnehuis Asten, dan is dit geheel op eigen risico.

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. De bewaartermijn voor de dossiers is 20 jaar.

Klachtenregeling

’t Zonnehuis Asten' is via het Quasir en Solopartners aangesloten bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Stichting Zorggeschil.

Overig

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. 

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u ’ t Zonnehuis Asten  niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door ’t Zonnehuis Asten te allen tijde worden gewijzigd.