Rouw verwerking

Het gaat er niet om wat er in je leven gebeurt, de kunst is hoe je ermee omgaat in het leven.


Elisabeth Kübler-Ross onderscheidde in het rouwproces 5 fasen.


Ze beschouwde rouw echter niet als een lineair proces, dat iedereen stap voor stap doorloopt. Bij iedereen verloopt het rouwproces anders. Sommige mensen slaan fasen over. Anderen blijven lang in één fase hangen of hernemen een eerdere fase. Ook verlieservaringen uit het verleden bepalen mee hoe iemand vandaag omgaat met rouw. Mensen in rouw hebben nood aan een veilige plek om hun gevoelens te kunnen uiten. Het is daarbij belangrijk dat ze niet alleen worden gelaten. Ook respect voor het unieke proces van iedere persoon is nodig. Iemand kan niet op bevel een bepaalde fase doorleven of afsluiten. Bewustzijn van het proces helpt wel om te (h)erkennen wat er gebeurt en om geduld te hebben. Hoewel de focus van Elisabeth Kübler-Ross op stervensbegeleiding lag, zijn de 5 fasen herkenbaar in elke emotionele reactie op persoonlijke trauma en verandering. 

Ontkenning: “Dit gebeurt niet bij mij.”Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Het helpt om zelf te bepalen in welk tempo het verdriet wordt toegelaten. We laten niet meer binnen dan we aankunnen. Sommige mensen blijven echter opgesloten in deze fase. 


Woede: “Waarom met mij?”Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid. In deze periode is de rouwende meestal moeilijk te benaderen. Onder de woede ligt de pijn. 


Marchanderen: ”Ik beloof een betere persoon te worden als...”In deze fase probeert men te onderhandelen. Men belooft het één te doen als er iets anders tegenover staat. Men denkt bijvoorbeeld "Als ik vanaf nu heel aardig ben voor iedereen, dan kan ik vast mijn kinderen nog wel zien opgroeien". Veelal is de hoop (op herstel) een grote drijfveer. 


Verdriet en depressie: ”Ik geef het op.”Wanneer men de realiteit begint te accepteren komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven. Vaak dienen ook verliezen uit het verleden zich weer aan. De rouwende is bijna niet meer te bereiken. Men kan behoefte hebben aan het steeds weer uiten van het verdriet. Op de bodem van het verdriet ligt vaak woede. Onderdrukte woede is vaak de oorzaak van een depressie. 


Aanvaarding: “Ik ga verder met mijn leven.”Als iemand voldoende tijd en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de genoemde fasen te gaan begint men de realiteit te accepteren. Er komt berusting en men kan onthechten, loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Het is het verlies een plaats geven in het leven en verder gaan.


Ik wil je graag mijn hulp bieden om je verlies te verwerken en de dankbaarheid te ontmoeten aan hetgeen wat er niet meer is.


Door het ontvangen van specifieke massages is het mogelijk om het verdriet te verwerken op de manier die bij je past.


Verlies en verdriet is een ruim begrip. Iedereen maakt in zijn of haar leven rouw door. Dit kan zijn het verlies van een dierbare, maak ook het verlies van je baan, verlies van lichamelijke zelfstandigheid, een relatie die beëindigd wordt.

Verwerken van verlies en verdriet